«ΑΜΑΛΙΑ» Μια Βαυαρή βασίλισσα στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος: Θέατρο Χυτήριο