ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ ... Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Θέατρο Χυτήριο