Ο ΚΛΕΑΡΧΟΣ, Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΝΤΟΣ - 2η χρονιά επιτυχίας: Alhambra Art Theatre