Η ΓΕΡΤΡΟΥΔΗ Στάιν και η Συνοδός της: Θέατρο Αμαλία