Τρεις φόνοι καμία κηδεία - Περιοδεία: Πολλαπλοί χώροι